woensdag 25 december 2013

Hoera! Het is Kerst!

Zo nog even een berichtje op deze eerste kerstdag!Stille nacht, heilige nacht! 
Davids Zoon, lang verwacht, 
Die miljoenen eens zaligen zal, 
wordt geboren in Bethlehems stal, 
Hij, der schepselen Heer, 
Hij, der schepselen Heer. 

Hulploos Kind, heilig Kind, 
Dat zo trouw zondaars mint, 
ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd, 
wordt Ge op stro en in doeken gelegd. 
Leer me U danken daarvoor. 
Leer me U danken daarvoor. 

Stille nacht, heilige nacht! 
Vreed' en heil wordt gebracht 
aan een wereld, verloren in schuld; 
Gods belofte wordt heerlijk vervuld. 
Amen, Gode zij eer! 
Amen, Gode zij eer! Ik heb genoten van de kerstsfeer hier in blogland, wat een mooie bomen en leuke ideeën heeft iedereen toch!Iedereen hele fijne dagen!